Voorwaarden en reglement

Om het verblijf voor u en de overige gasten zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, hebben wij hieronder wat regels opgesteld. Zo komen zowel u als wij niet voor verrassingen te staan. Wij willen u verzoeken het onderstaande goed door te nemen. Mocht iets onduidelijk zijn, neemt u dan vooral contact met ons op. Wanneer u bij ons boekt, bent u akkoord gegaan met onze reserveringsvoorwaarden.

1. RESERVERING

Wanneer u een reservering maakt op www.campingbertrix.be reserveert u via het boekingssysteem rechtstreeks bij Ardennen Camping Bertrix. Wanneer u vragen heeft of problemen tegenkomt bij het boeken, dan kunt u direct contact opnemen met ons.

Om een reservering te maken dien je minimaal 21 jaar te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft Ardennen Camping Bertrix het recht om jouw reservering te annuleren. Het eventueel betaalde bedrag wordt dan teruggestort.

Bij het kopen op afstand (dus via telefoon, internet of post) geldt binnen de EU het herroepingsrecht, ook wel de wettelijke bedenktijd genoemd. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer u een kampeerplaats of accommodatie huurt op Ardennen Camping Bertrix. Dat betekent dat de reservering, die u maakt wettelijk definitief is. Tussen u en Ardennen Camping Bertrix komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u de schriftelijke bevestiging met factuur van de camping ontvangt.

2. DE KAMPEERPLAATS

Voor kampeerplaatsen geldt dat u kunt verblijven met tent, vouwwagen, campingcar, caravan of kampeerauto, tenzij anders wordt aangegeven. Kampeermiddelen breder dan 2,5m of langer dan 8m (dissel inbegrepen) of die een gewicht hebben van 4500kg of meer zijn niet toegestaan. Ook tandemasser caravans (met dubbele as) worden niet toegelaten op de camping. Op een kampeerplaats mogen maximaal 2 bijzettentjes worden gezet. Hiervoor geldt een meerprijs.

3. VOORKEURSPLAATS

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Een doorgegeven pleknummer is altijd onder voorbehoud. Wilt u meer zekerheid? Dan kunt u tegen een meerprijs een voorkeursplek boeken. In onvoorziene omstandigheden en/ of een situatie van overmacht behoudt de camping altijd het recht een plek te wijzigen. In dit geval krijgt u uiteraard de door u gemaakte voorkeurskosten terug.

4. BETALINGEN

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom direct te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 4 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 4 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behoudt Ardennen Camping Bertrix zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

Wanneer wij geen betaling ontvangen voor de gestelde betalingsdatum, welke wordt gecommuniceerd in de bevestiging, heeft Ardennen Camping Bertrix het recht om de reservering te annuleren. Mocht dit gelden voor het tweede betalingstermijn, heeft u geen recht op teruggave van de reeds betaalde eerste termijn betaling.

5. PRIJZEN

Op www.campingbertrix.be krijgt u tijdens het reserveren een prijsopgave op uw beeldscherm. Hoewel deze prijzen met de uiterste zorg in het systeem zijn geplaatst, behoudt de camping zich het recht voor om terug te komen op een prijsopgave. De totaalprijs wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur van het recreatiebedrijf. Prijzen zijn inclusief BTW.

6. BORG

Huuraccommodaties: Ardennen Camping Bertrix heeft het recht om voor het huren van een accommodatie een borg in rekening te brengen. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris.

Huurartikelen: Ook voor het huren van producten kan de camping een borg in rekening brengen. De borg wordt terugbetaald op het moment dat deze huurartikelen onbeschadigd worden ingeleverd.

7. WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN

Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

8. ANNULEREN

A. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom + reserveringskosten in rekening gebracht.

B. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening gebracht.

C. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

D. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

E. U dient schriftelijk te annuleren.

F. Kosteloos annuleren geldt alleen binnen 24 uur na reservatie.

9. ANNULERINGSFONDS

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt geadviseerd. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de verhuuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

A. plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;

B. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.

Bovendien stelt dit fonds u schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door u ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag.

Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de huurinstallatie/kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Ge- en verbruikte extra’s worden in geval van voortijdig afbreken van de vakantie niet vergoed. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden.

Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten. De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag en EUR 5,- administratiekosten. Deze worden als extra service standaard vermeld, maar komen automatisch te vervallen wanneer u het bedrag van het annuleringsfonds niet op de vervaldatum heeft voldaan.

10. AANKOMST EN VERTREK

De aankomst- en vertrektijden vindt u terug op uw reserveringsbevestiging, welke u per e-mail ontvangt. Kamperen: Bij vertrek dient de kampeerplaats ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Huuraccommodaties: Direct na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris op de receptie van onze camping te melden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en schoon achter te laten.

11. VOERTUIGEN

Tijdens de huurperiode, die vermeld wordt op de reserveringsbevestiging, heeft u toestemming om met een voertuig het kampeerterrein te betreden. Per kampeerplaats of huuraccommodatie is 1 voertuig toegestaan. Het voertuig dient altijd op de eigen plaats geparkeerd te worden. Het is verboden om te parkeren op de wegen van het kampeerterrein. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

12. BEZOEKERS

Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst te allen tijde te melden bij de receptie van Ardennen Camping Bertrix. Bezoekers betalen een bezoekerstarief en kunnen hun voertuig op de parking bij de ingang parkeren.

13. HUISDIEREN

Afhankelijk van de accommodatie of de periode gelden er regels ten aanzien van huisdieren. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn. De hygiënische wandelingen van honden dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren. Huisdieren zijn in sommige gebouwen niet toegestaan (o.a. de sanitairgebouwen). Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht achter te laten in de accommodatie of kampeerplaats. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Tevens dient de eigenaar ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier andere gasten niet stoort.

14. AANSLUITING ELEKTRICITEIT

Voor een kampeerplaats geldt dat de aansluiting op het elektriciteitsnet (10 Ampère) van de camping gebeurt met een CEE eurostekker. Het is niet toegestaan uw elektrische auto op te laden aan de elektravoorziening.

15. ZWEMBAD

Indien aanwezig is de toegang tot het zwembad voorbehouden aan huurders van een accommodatie of kampeerplaats en eventuele bezoekers (betalend) die in het bezit zijn van een betalingsbewijs. Het zwembadreglement (zie ingang zwembad) dient ten strengste nageleefd te worden.

16. BRANDVEILIGHEID

A. In verband met het behoud van de staat van de camping en op last van de brandweer is het niet toegestaan om open vuren of kampvuren te maken op de camping en in het speelbos.

B. Brandblusapparaten bevinden zich in alle sanitair gebouwen en gemeenschappelijke ruimtes.

C. Barbecueën is alleen toegestaan met een hoge barbecue (op pootjes) en deze dient voortdurend onder volwassen toezicht te zijn. Bij het gebruik van de barbecue dient u altijd een emmer water of een ander blusmiddel voor handen te hebben.

17. AANSPRAKELIJKHEID

A. Diefstal en verlies: Ardennen Camping Bertrix is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling en/of het kwijtraken van spullen.

B. Schade en letsel: Betreding van de camping geschiedt op eigen risico. Zowel Ardennen Camping Bertrix als de campingmedewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de camping mocht(en) ondervinden.

C. Eigen risico: Deelname aan de door de camping of door derden georganiseerde activiteiten is geheel voor eigen risico.

D. De kampeerder van een kampeerplaats of de gebruiker van een huuraccommodatie die overlast veroorzaakt, kan, na een waarschuwing, verwijderd worden van de camping. Dit zal gebeuren zonder restitutie.

E. Uitspraken van de medewerkers van Ardennen Camping Bertrix, in welke functie dan ook, betreffende de aansprakelijkheid van de camping, zijn niet bindend.

18. GEDRAGSREGELS

A. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het stil te zijn op de camping. In de zomerperiode zal de nachtwaker hierop toezien.

B. Ons streven is altijd om het verblijf voor u en uw medecampinggasten zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Ons doel is een fijne en veilige vakantielocatie te zijn, als glimmende parel in de Belgische Ardennen. Wij, met ons team, zullen ons daar maximaal voor inzetten en wij rekenen daarin eveneens op uw medewerking. Zo creëren we samen voor alle gasten een fijne vakantie ervaring.

C. Indien het campingreglement niet wordt nageleefd dan zal er een officiële waarschuwing plaatsvinden en daarbij zal er ook een incident report worden opgemaakt door de dienstdoende security. Het incident report dient te worden ondertekend en zal worden bijgevoegd in het dossier.

De camping behoudt te allen tijde alle rechten om een gast te verwijderen alsmede geen restitutie uit te keren indien de regels niet juist worden nageleefd.

19. ACTIEVOORWAARDEN

  • Korting wordt berekend over de basishuurprijs (niet over bij te boeken/verplichte extra’s, toeristenbelasting, kosten elektriciteit of kosten eindschoonmaak).
  • Geldt alleen voor nieuwe reserveringen.
  • Seizoenplaatsen zijn uitgesloten van acties.
  • Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Beschikbaarheid kan per aankomstdatum verschillen en is beperkt.
  • Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.