Reserveringsvoorwaarden

1. RESERVERING

Wanneer u een reservering maakt op www.campingbertrix.be reserveert u via het boekingsysteem rechtstreeks bij het recreatiebedrijf. Wanneer u vragen heeft of problemen tegenkomt bij het boeken, dan kunt u direct contact opnemen met het recreatiebedrijf waar u wenst te reserveren.

Bij het kopen op afstand (dus via telefoon, internet of post) geldt binnen de EU het herroepingsrecht, ook wel de bedenktijd genoemd. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer u een kampeerplaats of accommodatie huurt op een recreatiebedrijf van BestCamp. Dat betekent dat de reservering, die u maakt wettelijk definitief is. Tussen u en het recreatiebedrijf komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u de schriftelijke bevestiging met factuur van het recreatiebedrijf ontvangt. U gaat dus geen overeenkomst aan met BestCamp.

2. DE KAMPEERPLAATS

Voor kampeerplaatsen geldt dat u kunt u verblijven met tent, vouwwagen, campingcar, caravan of kampeerauto, tenzij anders wordt aangegeven. Caravans en campers breder dan 2,5m of langer dan 8m (diesel inbegrepen) die een gewicht hebben van 3500kg of meer zijn niet toegestaan. Op een kampeerplaats mogen maximaal 2 bijzettentjes worden gezet. Hiervoor geldt een meerprijs.

3. VOORKEURPLAATS

Het recreatiebedrijf probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en voorkeuren van de consument. Wanneer u een plaats met voorkeur boekt, wordt deze definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur van het recreatiebedrijf. Het vastleggen van een plaatsnummer is enkel geldig wanneer hiervoor voorkeurskosten zijn betaald.

4. BETALINGEN

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst door het recreatiebedrijf ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 6 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden de recreatiebedrijven zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

5. PRIJZEN

Op www.bestcamp.nl en op de websites van de campings zelf krijgt u tijdens het reserveren een prijsopgave op uw beeldscherm. Hoewel deze prijzen met de uiterste zorg in het systeem zijn geplaatst, behoudt de camping zich het recht voor om terug te komen op een prijsopgave. De totaalprijs wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur van het recreatiebedrijf. Prijzen zijn inclusief BTW.

6. BORG

Huuraccommodaties: De recreatiebedrijven hebben het recht om voor het huren van een accommodatie een borg in rekening te brengen. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris.

Huurartikelen: Ook voor het huren van producten kunnen recreatiebedrijven een borg in rekening brengen. De borg wordt terugbetaald op het moment dat deze huurartikelen onbeschadigd worden ingeleverd.

7. WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN

Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

8. ANNULEREN

A. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom + reserveringskosten in rekening gebracht.

B. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening gebracht.

C. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

D. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

E. U dient schriftelijk te annuleren.

F.  Kosteloos annuleren geldt alleen binnen 24 uur na reservatie.

9. ANNULERINGSFONDS

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt geadviseerd. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de verhuuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

A. plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;

B. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.

Bovendien stelt dit fonds u schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door u ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag.

Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de huurinstallatie/kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Ge- en verbruikte extra\’s worden in geval van voortijdig afbreken van de vakantie niet vergoed. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden.

Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten. De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag en EUR 5,-- administratiekosten. Deze worden als extra service standaard vermeld, maar komen automatisch te vervallen wanneer u het bedrag van het annuleringsfonds niet op de vervaldatum heeft voldaan.

10. AANKOMST EN VERTREK

De aankomst- en vertrektijden vindt u terug op uw reserveringsbevestiging, die u rechtsreeks van het recreatiebedrijf ontvangt. Kamperen: Bij vertrek dient de kampeerplaats ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Huuraccommodaties: Direct na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris op de receptie van het recreatiebedrijf te melden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en schoon achter te laten.

11. VOERTUIGEN

Tijdens de huurperiode, die vermeld wordt op de reserveringsbevestiging, heeft u toestemming om met een voertuig het terrein van het recreatiebedrijf te betreden. Per kampeerplaats of huuraccommodatie is 1 voertuig toegestaan. Het voertuig dient altijd op de eigen plaats geparkeerd te worden. Het is verboden om te parkeren op de wegen van het kampeerterrein. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

12. BEZOEKERS

Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst te allen tijde te melden bij de receptie van het recreatiebedrijf. Bezoekers betalen een bezoekerstarief en kunnen hun voertuig op de parking bij de ingang parkeren.

13.HUISDIEREN

Afhankelijk van het recreatiebedrijf, de accommodatie of periode gelden er regels ten aanzien van huisdieren. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn. De hygiënische wandelingen van honden dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren. Huisdieren zijn in sommige gebouwen niet toegestaan (o.a. de sanitairgebouwen). Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Tevens dient de eigenaar er voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier andere gasten niet stoort.

14. AANSLUITING ELEKTRICITEIT

Voor een kampeerplaats geldt dat de aansluiting op het elektriciteitsnet van de camping gebeurt met een eurostekker. Het is niet toegestaan uw elektrische auto op te laden aan de elektravoorziening.

15. ZWEMBAD

Indien aanwezig is de toegang tot het zwembad voorbehouden aan huurders van een accommodatie of kampeerplaats en eventuele bezoekers (betalend) die in het bezit zijn van een betalingsbewijs. Het zwembadreglement (zie ingang zwembad) dient ten strengste nageleefd te worden.

16. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS

A. Het recreatiebedrijf kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van de via het recreatiebedrijf aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door het recreatiebedrijf of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.

B. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.

C. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast opleveren kunnen, na een waarschuwing uit de accommodatie of van het recreatiebedrijf verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.

D. Uitspraken van medewerkers van het recreatiebedrijf, in welke functie dan ook, betreffende de aansprakelijkheid van het recreatiebedrijf, binden het recreatiebedrijf niet.

E. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het op het recreatiebedrijf stil te zijn.

F. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij schade aan de eigendommen van het recreatiebedrijf

Actievoorwaarden

•Korting wordt berekend over de basishuurprijs (niet over bij te boeken/ verplichte extra’s, toeristenbelasting, kosten elektriciteit of kosten eindschoonmaak).

• Geldt alleen voor nieuwe reserveringen.

• Seizoenplaatsen zijn uitgesloten van acties.

• Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

• Beschikbaarheid kan per park/aankomstdatum verschillen en is beperkt.

• Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.